அறிமுகம்

சிறு குறிப்பும் பெரும் இலக்கும்…

 

 

 

 

 

.

.

  • சிறுகுறிப்பு:
  • நான் தமிழ்நேசன்; கவிஞன்.
  • இயந்திரப் பொறியியலில் பட்டயமும், தமிழ் இலக்கியத்தில் முதுநிலைப் பட்டமும் பெற்றவன். தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆய்வு செய்து வருகிறேன்.
  • இறை அருளால்  அன்பான கூட்டுக் குடும்பம். திருப்பூரில் வசிக்கிறேன்.
  • 22 ஆண்டு காலமாக பத்திரிகைத் துறையில் உள்ளேன். தினமணி நாளிதழின் தருமபுரி பதிப்பில் பணிபுரிகிறேன்.
  • தொடர்புக்கு: vamumurali@gmail.com
  • அலைபேசி: 99526 79126

 

  • பெரும் இலக்கு:

எழுதுகோல் தெய்வம், இந்த எழுத்தும் தெய்வம்.

 

.

  • எச்சரிக்கை: இத்தளத்தில் தானாகவே வரும் விளம்பரங்களுக்கு நான் பொறுப்பில்லை.  அந்த விளம்பரங்கள் இணையதள  நிர்வாகத்தால் வெளியிடப்படுகின்றன. 
.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: