அக்கினிக் குஞ்சுகள்

தினமணி- இளைஞர்மணியில் வெளியான

இந்திய விஞ்ஞானிகள் தொடர்பான கட்டுரைகள்…

01. காப்புரிமை பெற்ற முதல் இந்திய விஞ்ஞானி!

02. விளையாட்டு கணிதத்தில் நிபுணர்

03.  ஒரு சிட்டுக்குருவியின் எழுச்சி… 

04.  ஐன்ஸ்டீனின் நண்பரான இந்திய விஞ்ஞானி

05.  சமூகப் போராளியான விண்ணியல் விஞ்ஞானி

06. இந்தியாவின் மனிதக் கணினி

07. இந்திய அணுக் கருவியலின் தந்தை

08. இந்திய வேதியியல் துறையின் முன்னோடி

09. உலகம் வியந்த கணிதப்புலி

10. இந்திய அறிவியலின் தந்தை
.
11. அறிவியல், தொழிலக ஆய்வகங்களுக்கு வித்திட்டவர்
.
12. இந்திய விண்வெளித் திட்டங்களின் தந்தை

13. இந்திய புள்ளியியலின் துவக்கப்புள்ளி

14. ராமன் விளைவுக்கு உதவிய கிருஷ்ணன்

15. உலகைக் கவர்ந்த தொல்தாவரவியல் நிபுணர்

16. பொறியியல் வானில் ஒரு துருவ நட்சத்திரம்

17. ‘இஸ்ரோ’வை வளர்த்தெடுத்த இனிய தலைவர்

18. அணு ஆயுதம் செய்த வித்தகர்

19. இந்தியா அமெரிக்காவுக்கு வழங்கிய கணித மேதை

20. நோபல் பரிசு பெற்ற உயிரி வேதியியல் விஞ்ஞானி

21. மலேரியாவின் காரணத்தைக் கண்டறிந்தவர்
.
22. விண்மீன்களின் வாழ்நாளைக் கணித்தவர்

23. பசுமைப்புரட்சிக்கு வித்திட்ட வேளான் விஞ்ஞானி

24. வானாய்வில் சாதனை படைத்த விஞ்ஞானி
.
25. சோதனைக்குழாய் முறையில் தாவரங்களை வளர்த்தவர்
.
26. இந்திய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்களின் தந்தை
.
27.  புள்ளியியல் மேதைகளின் இந்திய குரு
.
28.  கல்வியாளராக மலர்ந்த அண்டக்கதிர் விஞ்ஞானி
.
29. வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர்

30. கணிதமும் வரலாறும் சங்கமித்த நிபுணர்

31. கணினிகளின் அதிவேக கணக்கீட்டுக்கு வித்திட்டவர்!

32. நோபல் பரிசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தமிழக விஞ்ஞானி

33. பாரத ரத்தினமான வேதியியல் விஞ்ஞானி

34. தந்தையின் புகழுக்கு பெருமை சேர்த்த விஞ்ஞானி

35. அற்புத மருந்துகள் கண்டுபிடித்த இந்திய விஞ்ஞானி
.
36. இந்தியாவின் அறிவியல் ராஜதந்திரி

37. மலரும் முன் உதிர்ந்த தாவரவியல் விஞ்ஞானி

38. செயற்கைக்கோள் திட்டங்களை வலுப்படுத்தியவர்

39. பல தலைமுறை விஞ்ஞானிகளை உருவாக்கியவர்

40. கடைக்கோடியில் பிறந்து தலைமகன் ஆனவர்!

41. கணிதத்தையும் அறிவியலையும் இணைத்த மேதை

42. இந்தியாவில் நவீன உளவியலை வளர்த்தவர்

43. இந்திய தொலையுணர்தல் திட்டங்களின் தந்தை

44. நிறமாலையியலில் சாதனைகள் நிகழ்த்தியவர்

45. இந்தியாவின் கடலியல் வல்லுநர்

46. அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் பொறியாளர்

47. உலகம் வியக்கும் அண்டவியல் விஞ்ஞானி

48. செயற்கை அறிவுத்திறன் ஆய்வில் முன்னோடி

49. ஆறாவது புலனை வடிவமைத்த அற்புத இந்தியர்

50. மின்னஞ்சலைக் கண்டுபிடித்த தமிழர்!

51. நிலவுக்கு ஆய்வுக்கலம் அனுப்பியவர்

52. வளிமண்டலவியலில் சாதனை நிகழ்த்திய பெண்மணி

53. இந்தியக் கரும்புக்கு இனிப்பூட்டியவர்

54. இந்தியாவின் ஏவுகணைப் பெண்மணி

55. நுண்ணலைகள் ஆய்வின் முன்னோடி

56. ‘ரஷ்ய நோபல் பரிசு’ பெற்ற இயற்பியல் விஞ்ஞானி

57.  கண்ணாடி ஒளியிழையின் தந்தை

58.  சுதேசி இணைக் கணினியை உருவாக்கிய விஞ்ஞானி

59.  இந்திய பசுமைப்புரட்சியின் தந்தை

60. அணு ஆற்றலில் தன்னிறைவுக்கு உழைத்தவர்

61. நிலவுப் பயணத்துக்கு அடிகோலியவர்

62. விசா மறுக்கப்பட்ட விஞ்ஞானி!

63. கடமை தவறாத கலங்கரை விளக்கம்

64. மலேரியாவுக்கு மஞ்சளில் மருந்து கண்டறிந்தவர்

65. ஏவுகலன் திட்டங்களை சாத்தியமாக்கியவர்

66. செவ்வாய் ஆய்வுத் திட்டத்துக்கு வித்திட்டவர்

67. நோபல் பரிசு பெற்ற சகோதர நாட்டின் விஞ்ஞானி

68. இரு முறை நோபல் பரிசு கைநழுவிய இந்திய விஞ்ஞானி

69. விண்வெளி ஆய்வுக்கு நவீனக் கருவிகளை உருவாக்கியவர்

70. நீர்மங்களின் வேதிப்பண்பை ஆராய்ந்தவர்

71. அண்டார்டிகாவை ஆராய்ந்த பெண் விஞ்ஞானி

72.பிரபஞ்சத்தின் ரகசியத்தை ஆராயும் இந்திய விஞ்ஞானி

73. ஹெச்டி தொலைக்காட்சியின் தந்தை

74. உரங்களின் கலைக்களஞ்சியத்தை உருவாக்கிய மேதை

75.குடிநீர் சுத்திகரிப்புக் கருவியை உருவாக்கியவர்

76. இந்தியாவின் கோள் அறிவியல் நிபுணர்

77. இந்திய நூலகவியலின் தந்தை.
.
78. புரதக்கூறுகளை ஆராயும் உயிரி வேதியியல் விஞ்ஞானி

79. இந்திய தொலைதொடர்பு புரட்சியின் தந்தை

80. ‘பிரம்மோஸ்’ ஏவுகணையின் தந்தை

81. அண்டவியல் ஆய்வில் திருப்பத்தை உருவாக்கிய இந்தியர் 

82. ரிசாட் செயற்கைக் கோளின் திட்ட இயக்குநர்

83. இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி வல்லுநர்
.
84. இந்தியாவின் அணுசக்தி துறை வல்லுநர்
.
85. பொது சார்பியல் கோட்பாட்டை இந்தியாவில் வளர்த்தவர் 
.
86. சர் சி.வி.ராமன் பரம்பரையை வளர்த்தவர்
.
87. வானொலி இயற்பியல் ஆய்வின் முன்னோடி
.
88. கருந்துளை கோட்பாட்டை கேள்விக்குள்ளாக்கிய விஞ்ஞானி


89. தோல் தொழில்நுட்பத்தில் புதுமைகளைப் புகுத்தியவர்

90. பலதுறை வித்தகரான படிக்காத மேதை

91. பல லட்சம் மக்களைக் காத்த மருத்துவ விஞ்ஞானி

92. இந்தியாவின் முதல் சோதனைக்குழாய் குழந்தையை உருவாக்கியவர்
.
93. தாவரவியல் பூங்காக்களை உருவாக்கியவர்.

.

94. ‘இந்தியாவின் எடிசன்’ என புகழப்பட்ட விஞ்ஞானி!.

.

95. திரவ உந்துவிசை ராக்கெட்டை உருவாக்கிய விஞ்ஞானி

.

96. அணு உலை தொழில்நுட்ப நிபுணர்

.

97. உலகப் புகழ் பெற்ற எண் கோட்பாட்டு மேதை!

.

98. இந்திய மருந்து ஆராய்ச்சித் துறையின் முன்னோடி

.

99. உலகப் புகழ் பெற்ற இருதயவியல் நிபுணர்

.

100. மூலிகை மருந்தியலில் சாதனை படைத்த வேதியியலாளர்

.
101.ஆரியபட்டர்: கணிதவியல், வானியல் முன்னோடி
.
102. வராஹமிகிரர்: ஜோதிடக் கலையை முறைப்படுத்தியவர்
..
103. பாஸ்கரர்: பூஜ்ஜியத்தை வடிவமைத்த மேதை
.
104. பிரம்மகுப்தர்: பூஜ்ஜியத்தின் விதிகளை உருவாக்கியவர்
.
105. இரண்டாவது பாஸ்கரர்: நியூட்டனின் முன்னோடி
.
106. கணித மேதைகளின் மாபெரும் சாகரம்…
.
107. சரகர்: பாரத மருத்துவத்தின் தந்தை
.
108. சுஷ்ருதர்: அறுவைச் சிகிச்சை முறையின் தந்தை
.
109. ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை வளர்த்தவர்கள்!
.
110. அறிய வேண்டிய பாரத அறிவியல் முன்னோடிகள்
.
111. நரம்பு உயிரியலின் மார்க்கோபோலோ
.
112. இரு விஞ்ஞானிகளின் அன்னை
.
113. உலக விஞ்ஞானிகள் மதிக்கும் துகள் இயற்பியல் நிபுணர்
.
114. கட்டமைப்பு சரக்கோட்பாட்டியல் நிபுணர்

115. இஸ்ரோ தலைவரான தமிழக விஞ்ஞானி

116. ஒடுக்கத் துகள் இயற்பியல் நிபுணர்

117. விண்வெளியில் ஒளிரும் இந்திய வீராங்கனை
.
118. கணினியைக் காக்கும் செயல்வீரர்கள்
.
119. சர்வதேச மேலாண்மை வல்லுநராகத் திகழும் கணினி விஞ்ஞானி
.
120. இதோ ஓர் இளம் விஞ்ஞானி!

***


தினமணி-இளைஞர்மணி
இந்திய விஞ்ஞானிகள் தொடர்...

1. காப்புரிமை பெற்ற இந்திய விஞ்ஞானி
- ஜெகதீஸ சந்திர போஸ்

2. விளையாட்டு கணிதத்தில் நிபுணர்
- ராமசந்திர காப்ரேகர்

3. ஒரு சிட்டுக்குருவியின் எழுச்சி
- சலீம் அலி

4. ஐன்ஸ்டீனின் நண்பரான இந்திய விஞ்ஞானி
- சத்யேந்திரநாத் போஸ்

5. சமூகப் போராளியான விண்ணியல் விஞ்ஞானி
- மேகநாத் சாஹா

6. இந்தியாவின் மனிதக் கணினி
- சகுந்தலா தேவி

7. இந்திய அணுக்கருவியலின் தந்தை
- ஹோமி ஜஹாங்கீர் பாபா

8. இந்திய வேதியியல் துறையின் முன்னோடி
- ஆச்சார்ய பிரஃபுல்ல சந்திர ராய்

9. உலகம் வியந்த கணிதப்புலி
- ஸ்ரீநிவாச ராமானுஜன்

10. இந்திய அறிவியலின் தந்தை
- சர் சி.வி.ராமன்

11. அறிவியல், தொழிலக ஆய்வகங்களுக்கு வித்திட்டவர்
- சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர்

12. இந்திய விண்வெளித் திட்டங்களின் தந்தை
- விக்ரம் சாராபாய்

13. இந்திய புள்ளியியலின் துவக்கப்புள்ளி
- பிரசாந்த் சந்திர மகலனோபிஸ்

14. ராமன் விளைவுக்கு உதவிய கிருஷ்ணன்
- கரியமாணிக்கம் ஸ்ரீனிவாச கிருஷ்ணன்

15. உலகைக் கவர்ந்த தொல்தாவரவியல் நிபுணர்
- பீர்பல் சாஹ்னி

16. பொறியியல் வானில் ஒரு துருவ நட்சத்திரம்
- மோக்ஷகுண்டம் விஸ்வேஸ்வரையா

17. 'இஸ்ரோ'வை வளர்த்தெடுத்த இனிய தலைவர்
- சதீஷ் தவான்

18. அணு ஆயுதம் செய்த வித்தகர்
- ராஜா ராமண்ணா

19. இந்தியா அமெரிக்காவுக்கு வழங்கிய கணித மேதை
- ஹரிஸ் சந்திரா

20. நோபல் பரிசு பெற்ற உயிரி வேதியியல் விஞ்ஞானி
- ஹர்கோவிந்த் குரானா

21. மலேரியாவின் காரணத்தைக் கண்டறிந்தவர்
- ரொனால்டு ராஸ் 

22. விண்மீன்களின் வாழ்நாளைக் கணித்தவர்
- சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர்

23. பசுமைப்புரட்சிக்கு வித்திட்ட வேளாண் விஞ்ஞானி
- டாக்டர் பெஞ்சமின் பியாரி பால்

24. வானாய்வில் சாதனை படைத்த விஞ்ஞானி
- வைணு பாப்பு

25. சோதனைக்குழாய் முறையில் தாவரங்களை வளர்த்தவர்
- பஞ்சானன் மகேஸ்வரி

26. இந்திய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்களின் தந்தை
- டாக்டர் விஜய் பட்கர்

27. புள்ளியியல் மேதைகளின் இந்திய குரு
- சி.ஆர்.ராவ்

28. கல்வியாளராக மலர்ந்த அண்டக்கதிர் விஞ்ஞானி
- பேராசிரியர் யஷ்பால் 

29. வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர்
- வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன்

30. கணிதமும் வரலாறும் சங்கமித்த நிபுணர்
- தாமோதர் தர்மானந்த கோஸ்வாமி

31. கணினிகளின் அதிவேக கணக்கீட்டுக்கு வித்திட்டவர்
- நரேந்திர கர்மார்கர்

32. நோபல் பரிசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தமிழக விஞ்ஞானி
- ஜி.என்.ராமசந்திரன்

33. பாரத ரத்தினமான வேதியியல் விஞ்ஞானி
- சி.என்.ஆர்.ராவ்

34. தந்தையின் புகழுக்கு பெருமை சேர்த்த விஞ்ஞானி
- வெங்கட்ராமன் ராதாகிருஷ்ணன்

35. அற்புத மருந்துகளைக் கண்டறிந்த இந்திய விஞ்ஞானி
- எல்லபிரகத சுப்பராவ்

36. இந்தியாவின் அறிவியல் ராஜதந்திரி
- எம்.ஜி.கே.மேனன்

37. மலரும் முன் உதிர்ந்த தாவரவியல் விஞ்ஞானி
- கணபதி தணிகைமணி

38. செயற்கைக்கோள் திட்டங்களை வலுப்படுத்தியவர்
- யு.ஆர்.ராவ்

39. பல தலைமுறை விஞ்ஞானிகளை உருவாக்கியவர்
- கே.ஆர்.ராமநாதன்

40. கடைக்கோடியில் பிறந்து தலைமகன் ஆனவர்
- ஆ.ப.ஜெ.அப்துல் கலாம் 

41. கணிதத்தையும் அறிவியலையும் இணைத்த மேதை
- ஸ்ரீராம் சங்கர் அப்யங்கர்

42. இந்தியாவில் நவீன உளவியலை வளர்த்தவர்
- நரேந்திரநாத் சென்குப்தா

43. இந்திய தொலையுணர்தல் திட்டங்களின் தந்தை
- பிஷாரத் ராம பிஷாரட்டி

44. நிறமாலையியலில் சாதனைகள் நிகழ்த்தியவர்
- கோட்செர்லக்கோட்ட ரங்காதம ராவ்

45. இந்தியாவின் கடலியல் வல்லுநர்
- பிரேம் சந்த் பாண்டே

46. அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் பொறியாளர்
- ரகுராம் ஆனந்த் மஷேல்கர்

47. உலகம் வியக்கும் அண்டவியல் விஞ்ஞானி
- ஜெயந்த் விஷ்ணு நார்லிக்கர்

48. செயற்கை அறிவுத்திறன் ஆய்வில் முன்னோடி
- ராஜ் ரெட்டி

49. ஆறாவது புலனை வடிவமைத்த அற்புத இந்தியர்
- பிரணவ் மிஸ்திரி

50. மின்னஞ்சலைக் கண்பிடித்த தமிழர்
- வி.ஏ.சிவா அய்யாதுரை

51. நிலவுக்கு ஆய்வுக்கலம் அனுப்பியவர்
- மயில்சாமி அண்ணாதுரை

52. வளிமண்டலவியலில் சாதனை நிகழ்த்திய பெண்மணி
- அன்னா மாணி

53. இந்தியக் கரும்புக்கு இனிப்பூட்டியவர்
- எடவலேத் கக்கத் ஜானகி அம்மாள்

54. இந்தியாவின் ஏவுகணைப் பெண்மணி
- டெஸ்ஸி தாமஸ்

55. நுண்ணலைகள் ஆய்வின் முன்னோடி
- ராஜேஸ்வரி சட்டர்ஜி

56. 'ரஷ்ய நோபல் பரிசு' பெற்ற இயற்பியல் விஞ்ஞானி
- அசோக் சென்

57. கண்ணாடி ஒளியிழையின் தந்தை
- நாரிந்தர் சிங் கப்பானி

58. சுதேசி இணைக் கணினியை உருவாக்கிய விஞ்ஞானி
- ரோத்தம் நரசிம்மா

59. இந்திய பசுமைப்புரட்சியின் தந்தை
- எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் 

60. அணு ஆற்றலில் தன்னிறைவுக்கு வித்திட்டவர்
- அனில் ககோட்கர்

61. நிலவுப் பயணத்துக்கு வித்திட்டவர்
- கிருஷ்ணசாமி கஸ்தூரிரங்கன்

62. அமெரிக்க விசா மறுக்கப்பட்ட விஞ்ஞானி
- ஆர்.சிதம்பரம்

63. கடமை தவறாத கலங்கரை விளக்கம்
- அமல் குமார் ராய் சௌத்ரி

64. மலேரியாவுக்கு மஞ்சளில் மருந்து கண்டறிந்தவர்
- கோவிந்தராஜன் பத்மநாபன்

65. ஏவுகலன் திட்டங்களை சாத்தியமாக்கியவர்
- ஜி.மாதவன் நாயர்

66. செவ்வாய் ஆய்வுத் திட்டத்துக்கு வழிவகுத்தவர்
- கே.ராதாகிருஷ்ணன்

67. நோபல் பரிசு வென்ற சகோதர நாட்டு விஞ்ஞானி
- முகமது அப்துஸ் சலாம்

68. இரு முறை நோபல் பரிசு கைநழுவிய இந்திய விஞ்ஞானி
- இ.சி.ஜார்ஜ் சுதர்ஸன்

69. விண்வெளி ஆய்வுக்கு நவீனக் கருவிகளை உருவாக்கியவர்
- ஏ.எஸ்.கிரண்குமார்

70. நீர்மங்களின் வேதிப்பண்பை ஆராய்ந்தவர்
- சாருசீதா சக்கரவர்த்தி

71. அண்டார்டிகாவை ஆராய்ந்த பெண் விஞ்ஞானி
- அதிதி பந்த்

72. பிரபஞ்ச ரகசியத்தை ஆராயும் இந்திய விஞ்ஞானி
-தாணு.பத்மநாபன்

73. ஹெச்டி தொலைக்காட்சியின் தந்தை
-அருண் நேத்ராவளி

74. உரங்களின் கலைக்களஞ்சியத்தை உருவாக்கிய மேதை
-வசந்த் ஆர்.கோவாரிக்கர்

75. குடிநீர் சுத்திகரிப்புக் கருவியை உருவாக்கியவர்
-அசோக் காட்கில்
.
76. இந்தியாவின் கோள் அறிவியல் நிபுணர்
-அனில் பரத்வாஜ்
..
77. இந்திய நூலகவியலின் தந்தை
- எஸ்.ஆர்.ரங்கநாதன்.
.
78. புரதக்கூறுகளை ஆராயும் உயிரி வேதியியல் விஞ்ஞானி
-பத்மநாபன் பலராம்
.
79. இந்திய தொலைதொடர்பு புரட்சியின் தந்தை
-சாம் பிட்ரோடா
.
80. ‘பிரம்மோஸ்’ ஏவுகணையின் தந்தை
-ஆ.சிவதாணு பிள்ளை
.
81. அண்டவியல் ஆய்வில் திருப்பத்தை உருவாக்கிய இந்தியர்
-அபய் அஷ்டேகர்
.
82. ரிசாட் செயற்கைக் கோளின் திட்ட இயக்குநர்
- ந.வளர்மதி
.
83. இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி வல்லுநர்
- வி.கே.சாரஸ்வத்
.
84. இந்தியாவின் அணுசக்தி துறை வல்லுநர்
- ஸ்ரீகுமார் பானர்ஜி

85. பொது சார்பியல் கோட்பாட்டை இந்தியாவில் வளர்த்தவர் 
- பி.சி.வைத்யா
.
86. சர். சி.வி.ராமன் பரம்பரையை வளர்த்தவர்
- எஸ்.ராமசேஷன்
.
87. வானொலி இயற்பியல் ஆய்வின் முன்னோடி
- சிசிர் குமார் மித்ரா
.
88. கருந்துளை கோட்பாட்டை கேள்விக்குள்ளாக்கிய விஞ்ஞானி
- அப்பாஸ் மித்ரா
.
89. தோல் தொழில்நுட்பத்தில் புதுமைகளைப் புகுத்தியவர்
- எலவார்த்தி நாயுடம்மா
.
90. பலதுறை வித்தகரான படிக்காத மேதை
-ஜி.டி.நாயுடு

91. பல லட்சம் மக்களைக் காத்த மருத்துவ விஞ்ஞானி
-சர் உபேந்திரநாத் பிரம்மச்சாரி  
.
92. இந்தியாவின் முதல் சோதனைக்குழாய் குழந்தையை உருவாக்கியவர்
-டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜி

93. தாவரவியல் பூங்காக்களை உருவாக்கியவர்
-கைலாஷ் நாத் கௌல்

94. ‘இந்தியாவின் எடிசன்’ என புகழப்பட்ட விஞ்ஞானி!

-சங்கர் அபாஜி பிஸே

95. திரவ உந்துவிசை ராக்கெட்டை உருவாக்கிய விஞ்ஞானி

-நம்பிநாராயணன்

96. அணு உலை தொழில்நுட்ப நிபுணர்

– சிவ்ராம் போஜ்

97. உலகப் புகழ் பெற்ற எண் கோட்பாட்டு மேதை!

– குமாரவேலு சந்திரசேகரன்

98. இந்திய மருந்து ஆராய்ச்சித் துறையின் முன்னோடி

– டாக்டர் நித்யா ஆனந்த்

99. உலகப் புகழ் பெற்ற இருதயவியல் நிபுணர்

– சலீம் யூசுப்

100.  மூலிகை மருந்தியலில் சாதனை படைத்த வேதியியலாளர்

-அஸிமா சட்டர்ஜி

101. ஆரியபட்டர்: கணிதவியல், வானியல் முன்னோடி

102. வராஹமிகிரர்: ஜோதிடக் கலையை முறைப்படுத்தியவர்

103. பாஸ்கரர்: பூஜ்ஜியத்தை வடிவமைத்த மேதை

104. பிரம்மகுப்தர்: பூஜ்ஜியத்தின் விதிகளை உருவாக்கியவர்

105. இரண்டாவது பாஸ்கரர்: நியூட்டனின் முன்னோடி

106. கணித மேதைகளின் மாபெரும் சாகரம்…
.
107. சரகர்: பாரத மருத்துவத்தின் தந்தை
.
108. சுஷ்ருதர்: அறுவைச் சிகிச்சை முறையின் தந்தை

109. ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை வளர்த்தவர்கள்!
-ஷாலிஹோத்திரர், ஜீவக குமாரபக்கர், காஷ்யபர், நாகார்ஜுனர், வாக்படர், சித்தர்கள்.
.
110. அறிய வேண்டிய பாரத அறிவியல் முன்னோடிகள்
- கபிலர், கணாதர், பதஞ்சலி, கௌதமர், பரத்வாஜர்
.
111. நரம்பு உயிரியலின் மார்க்கோபோலோ
-வில்லியனூர் எஸ்.ராமசந்திரன்
.
112.  இரு விஞ்ஞானிகளின் அன்னை
-ராஜலட்சுமி
.
113. உலக விஞ்ஞானிகள் மதிக்கும் துகள் இயற்பியல் நிபுணர்
-ரோஹிணி கோட்போலே

114. கட்டமைப்பு சரக்கோட்பாட்டியல் நிபுணர்
-ராஜேஷ் கோபகுமார்
.
115. இஸ்ரோ தலைவரான தமிழக விஞ்ஞானி 
-கே.சிவன்
.
116. ஒடுக்கத் துகள் இயற்பியல் நிபுணர்
-டி.வி.ராமகிருஷ்ணன்
.
117. விண்வெளியில் ஒளிரும் இந்திய வீராங்கனை
-கல்பனா சாவ்லா
.
118. கணினியைக் காக்கும் செயல்வீரர்கள்
-சாகேத் மோடி
.
119. சர்வதேச மேலாண்மை வல்லுநராகத் திகழும் கணினி விஞ்ஞானி
-அமர் குப்தா
..
120. இதோ ஓர் இளம் விஞ்ஞானி!
-பிரவீண்குமார் கோரகாவி

.

%d bloggers like this: