தி. தேர்தல் உலா

1. தனிக்காட்டு ராஜாங்கம் நீடிக்குமா?

(தினமணி- தேர்தல் உலா சிறப்புப் பக்கம்- 24.03.2019)

2. வடகிழக்கில் வெற்றி யாருக்கு?

(தினமணி- தேர்தல் உலா சிறப்புப் பக்கம்- 28.03.2019)

3.  வெற்றியை நிர்ணயிக்கும் கூட்டணி அரசியல்

(தினமணி- தேர்தல் உலா சிறப்புப் பக்கம்- 03.042019)

4. வடக்கு இந்தியாவில் வலிமை யாருக்கு?

(தினமணி- தேர்தல் உலா சிறப்புப் பக்கம்- 09.042019)

5. மேற்கு இந்தியாவில் மேலாண்மை யாருக்கு?

(தினமணி- தேர்தல் உலா சிறப்புப் பக்கம்- 13.04.2019)

6. தேர்தல் முடிவைத் தீர்மானிக்கும் தென்னகம்!

(தினமணி- தேர்தல் உலா சிறப்புப் பக்கம்- 19.04.2019)

7. ஆச்சரியம் அளிக்கப்போகும் கிழக்கு இந்தியா!

(தினமணி- தேர்தல் உலா சிறப்புப் பக்கம்- 23.04.2019)

8. மேற்கு வங்கம்: காவியாகும் சிவப்பு

(தினமணி- தேர்தல் உலா சிறப்புப் பக்கம்- 10.05.2019)

 

%d bloggers like this: