ஏகதேச உருவகங்கள்

old coins

எனது புதுக்கவிதைகளில்

குறிப்பிடத்தக்க உருவகக் கவிதைகள்

சிலவற்றை மட்டும் இங்கு தனியே தொகுத்திருக்கிறேன்....


ஆறறிவு அற்ற குரங்குகள் 

விளையாட்டு விபரீதம்

அனுமன் எழுகின்றான்

வேர்களின் சாம்ராஜ்யம் 

அடிவாரக் கற்கள்

கயிற்றரவு

நினைவுச் சார்பின்மை

புட்டிகளின் உலகம்

ஜக்குபந்தி

புள்ளிக் கோலங்கள்

நெற்றிக்காசு

வேர்களின் தவம்

புனர் ஜென்மம்

இலைகள் உதிரும்

விதையின் விதி

எழுதப்படாத கவிதை…

பந்தின் வாழ்க்கை

காலச்சுவடுகள்

திருட்டு ராசாக்கள்

வெற்றி நிச்சயம்!

பயன்மர இலக்கணம்

வெறுமையின் அமைதி

கடலையின் கதி

நிகழ்தகவு வாழ்க்கை

நான் அவர் இல்லை

ஏக தேசம்

யாருக்கும் வெட்கமில்லை

துரியன் சபதம்

வாழ்க்கைப் பந்து

முட்டுச்சந்து

பழையன கழிதலும்...

கட்டடங்களின் ஜனனம்

குப்பை

பயணம் தொடர்கிறது

பூனைக்கூட்டி போல

காலநதி

உள்ளது உள்ளபடி...

சதுரங்கச் சிப்பாய்கள்

ராசாக்களுக்கு விண்ணப்பம்

விபத்து

கூடவே புதையட்டும்!

விடுதலை

மரம்

பொதுமாத்து

கொசுறு

மாயப்பிழை

குடில்

நாய்களும் நாய்கள் நிமித்தமும்...

மலர்களின் மணம்

எல்லை

பேசும் மௌனம்

பெய்யாமல் பெய்யும் மழை

இரணியன் உத்தரவு

மரித்த மனங்கள்

புரியாத கவிதை

தராதரம்

அணில்

நிதமும் ஆனந்தம்

என்றும் இன்பம்

முடியவே முடியாது

அற்ற குளத்து அறுநீர்ப் பறவைகள்!

.


.
%d bloggers like this: