மரபுக்கவிதை

.

01. சிந்தைக்கினிய ஈசனானவன்

02. இறைவனை வழிபடு!

03. கீதை பிறந்தது!

04. ஒருமை மந்திரம்

05. கடை விரிப்பேன்…

06. இளைய ஆத்திசூடி

07.  சித்திரையே வருக!

08.  விதி புதிதாய்ச் செய்திடுவோம்!

09.  சூரியப் பரம்பரை

10.  சாவுப்பறை

11.  கலப்புத் திருமணம் செய்வீர்!

12.  பெத்த மனம்

13.  தமிழ்த் தாத்தா பஞ்சகம்

14.  கர்மவீரர் வழி நடப்போம்!

15.  செம்மொழியின் காதலன்

16.  வாழ்க திலகர் நாமம்!

17.  ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள்

18. ஒரு பாவையின் முதல் பார்வை

19. தந்திடவா, என்னவளே!

20. நீயும் நானே!

21. ஜய ஜய பவானி!

22. நாம் எல்லோரும் கிருஷ்ணன் தானே?

23. ஏற்றம் காண்போம்!

24. பொங்கல் நன்னாள் கவிதைகள்

25. முருகா!

26. திருப் பாதை

27. உயர் மானுடன்!

28. சூரிய தேவர்

29. விநாயக சதுர்த்தி

30. நல்ல காலம் பிறக்குது!

32. பட்டாசு வெடிப்போம் வாருங்கள்!

33. நதிநீர் முழுதும் நாட்டின் உடமை!

34. ராம மந்திரம் ஓது

35. திருப்பாதை

36. இனியவை படைப்போம்!

37. வீரத்துறவியின் விழுமிய பயணம்!

38. கவிதா!

39. குழல்

40. தாயே வணங்கிடுகின்றோம்!

41. பொன்விழாச் செய்தி


Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: