சிறுகதை

 

 

01. நேர்காணலுக்கு செல்லும் வழியில்…

(விஜயபாரதம்  – 30.10.2009)

02.  பழனியிலிருந்து ஒரு பாதயாத்திரை

(தினமணி தீபாவளி மலர்- 2012)

03.  காணாமல் போன அன்னபூரணி

(விஜயபாரதம்  தீபாவளி மலர்-2013)

04.  மாற்றத்தின் மறுபக்கம்

(தினமணி கதிர் -15.11.2015)

05.  ரயில் பயணங்களில்…

(தினமணிக் கதிர் -09.07.2017)

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: