தீர்வுகளில் திளையுங்கள்!

10 Apr

திரைப்படங்களிலும்
பொது இடங்களிலும்
கேவலப்படுத்தப்படும்
அலிகளுக்கு விமோசனம் –
‘திருநங்கையர்’ என்று
திருத்தியாகி விட்டது.

முச்சந்திகளிலும்
நடைமேடைகளிலும்
தடுமாறும்
ஊனமுற்றோருக்கும்
விமோசனம் –
‘மாற்றுத் திறனாளிகள்’ என்று
மாற்றியாகி விட்டது.

அண்டை மாநிலம்
நதிநீரை மறுத்தால்
திரையுலகப் பேரணி
விழிநீரைத் துடைக்கும்.

இலங்கை முதல்
மலேசியா வரை
உலகம் முழுவதும்
தமிழர்கள் தவிப்பு;
‘செம்மொழி’ மாநாட்டில்
கிட்டிவிடும் தீர்வு.

ஒவ்வொரு துறையிலும்
உறிஞ்சப்படும் உழைப்பு;
திக்கற்ற அனைவருக்கும்
வாரியங்கள்
அமைத்தாகி விட்டது.

ஒன்றான குடும்பத்தால்
ஊழல் மறந்தது போல –
எல்லா பிரச்னைகளுக்கும்
என்னிடம் உண்டு
முடிவு.

.

மீள் பதிவு: குழலும்யாழும் (27.05.2010)

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: