‘இன்விட்டேஷன்’ தயார்!

11 Apr

செம்மொழி மாநாட்டை நோக்கி…5

.
செம்மொழி மாநாட்டு ‘இன்விட்டேஷன்’ தயார்!
சி.எம்.மிடம் வழங்கினார் ரிசப்ஷன் கமிட்டி தலைவர்.
கொடிசியா ஹாலில் ப்ரோக்ராம்.
சீப் கஸ்ட் ஜனாதிபதி;
சாவனிரை வெளியிடுகிறார் கவர்னர்;
இறுதியில் பேசுகிறார் சி.எம்.
மொத்தத்தில் ‘இன்விட்டேஷன்’ சூப்பர்!
.
– மீள்பதிவு:  குழலும்யாழும் (05.06.2010)
.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: