பத்திரிகை செய்தி

11 Apr

செம்மொழி மாநாட்டை நோக்கி…4

தமிழில் பெயர்ப்பலகை வையுங்கள்:
கோவை மக்களுக்கு
‘மேயர்’ வேண்டுகோள்.

.

மீள்பதிவு: குழலும்யாழும் (04.06.2010)

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: