அது போன வருஷம்…

12 Apr

செம்மொழி மாநாட்டை நோக்கி…12

தமிழில் பெயர் வைத்த
திரைப்படங்களுக்கு
கேளிக்கை வரியில் விலக்கு
கிடைத்தது
போன வருஷம்.

தமிழில் பெயர்ப்பலகை வைக்கும்
நிறுவனங்களுக்கு
வணிக வரியில் விலக்கு
கிடைக்குமா
இந்த வருஷம்?

மீள்பதிவு: குழலும் யாழும் (12.06.2012)

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: