நல்ல காலம் பிறக்குது!

28 Oct

 Kudukuduppai
 .
நல்ல காலம் பிறக்குது! நல்ல காலம் பிறக்குது!
 .
வல்லமை வளருது! வல்லமை வளருது!
அல்லவை அழியுது! அறமே பெருகுது!
நல்லவர் வாழ்ந்திட நவநிதி வளருது!
நல்ல காலம் பிறக்குது!
.
சொல்லடி ஜக்கம்மா, விண்ணவர் ஈஸ்வரி!
அம்மையே, நாயகி, வேதகி, வித்தகி!

வேஷங் கிழியுது! வேதனை மடியுது!
நாசங்கள் நலியுது! நன்மையே பெருகுது!
தேசங்கள் இணையுது! நேசங்கள் பரவுது!
நல்ல காலம் பிறக்குது!
.
சொல்லடி மாகாளி, சிவசக்தி, சூலினி!
பார்வதி, சங்கரி, வேதகி, லட்சுமி!
 .
ஒற்றுமை வளருது! உலகம் சிறக்குது!
கற்றவர் பெருகிட கயமைகள் கழியுது!
வெற்றி மேல் வெற்றியே! வேதியம் மலருது!
நல்ல காலம் பிறக்குது!
 .
சொல்லடி மீனாட்சி, காமாட்சி, கண்ணகி!
மாரியே, மங்களி, வேதகி, வைணவி!
 .
இல்லறம் உயர்ந்திடும்! இன்பமே பெருகுது!
நீசர்கள் நடுங்கிட நீதி நிலைக்குது!
உற்றுணையாக ஓர் உதயம் நிகழுது!
நல்ல காலம் பிறக்குது!
.
சொல்லடி ஜக்கம்மா, பார்வதி, சங்கரி!
அம்மையே, அம்பிகே, ஆதகி, வேதகி!
.
நல்ல காலம் பிறக்குது! நல்ல காலம் பிறக்குது!
 .
 எழுதிய நாள்: 01.03.1991
.
 –விஜயபாரதம் தீபாவளி மலர்- 2016
 .
.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: