இறைமை – 5 கவிதைகள்

1 May

மூதாட்டியின் தோல்சுருக்கம்

காதலியின் கண்ணிமைகள்

இளஞ்சிசுவின் பூங்கன்னம்

தந்தையின் தலை வழுக்கை

இளைஞனின் புஜவலிமை

எதிலும் உள்ளது

இறைமை.

இல்லை என்பது மடமை.

***

 

நிமிர்ந்து நிற்கும் நெடுங்குன்றம்;

ஆழ்கடலின் வேக அலைகள்;

அலைகளில் ஊடுருவும் எடையற்ற படகு;

ஆவேசமாய் ஆடும் மரக்கிளைகள்;

கொம்பைப் பிடிக்கத் தாவும் கொடி;

காலையில் வீசும் பூவின் சுகந்தம்;

பூக்களில் புரளும் மகரந்தத் தேனீ;

தத்தி நடக்கும் சிசுவின் சிரிப்பு…

அனைத்திலும் இருக்கிறது

இறைமை.

இல்லை என்பது மடமை.

***

நம்பி வணங்கலாம்.

நம்பாமல் மறுக்கலாம்.

பொதுவானது இறைமை.

***

இல்லாதது இல்லையென

மறுப்பதற்கேனும்

இருந்தாக வேண்டும் இறைமை.

***

ஞானம் – அஞ்ஞானம்

இயற்கை – செயற்கை

வலிமை – எளிமை

பேரழகு – குரூரம்

புயல் – தென்றல்

நன்மை- தீமை

பகுத்தறிவு – பட்டறிவு…

இரட்டைகளின் நடுவே

ஒருகால் தூக்கி

நடமிடுகிறது

இறைமை.

 

 

.

Advertisements

2 Responses to “இறைமை – 5 கவிதைகள்”

  1. Ramesh Alagesan 01/05/2018 at 9:55 PM #

    கவிதை அருமை !!
    நன்றி

Trackbacks/Pingbacks

  1. இறைமை – 5 கவிதைகள் – TamilBlogs - 01/05/2018

    […] 5 mins ago பொது Leave a comment 1 […]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: