கறை

22 Jul

.

அன்புடன் தொற்றிய நாய் மீது

வள்ளென விழுந்தேன்.

சட்டையில் மட்டுமா கறை?

.
விஜயபாரதம் (13.11.1998)

One Response to “கறை”

Trackbacks/Pingbacks

  1. கறை – TamilBlogs - 22/07/2018

    […] 2 mins ago பொது Leave a comment 1 […]

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: