பவனி

18 May


ஓபெல் அஸ்திரா
மாருதி ஜென்
கான்டசா கிளாசிக்
அம்பாசிடர்
பிரீமியர் பத்மினி
ஹூண்டாய் சான்ட்ரோ…
பலநிற கார்கள்
பவனி போகின்றன-
நடைபாதையில் உறங்கும்
நாடோடியைக் கடந்து.

விஜயபாரதம் (24.09.1999)

2 Responses to “பவனி”

  1. 123456nrs 19/05/2020 at 6:03 PM #

    YES –NRS

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: